شنبه, دی ۳۰, ۱۳۹۶ ۰۸:۰۷
آخرین اخبار

آخرین خبرها

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد. وی... ادامه مطلب

یوسف نژاد در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد: وام ۱۵ میلیونی ازدواج تصویب شد/ اختصاص ۲۳ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی سرویس اقتصادی

یوسف نژاد در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد: وام ۱۵ میلیونی ازدواج تصویب شد/ اختصاص ۲۳ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی سرویس اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس از تصویب افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان در سال آینده خبر داد. سوادکوه پرس : علی اصغر یوسف نژاد در تش... ادامه مطلب

حوادث

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و... ادامه مطلب

اجتماعی

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد. وی گفت: رفع نشتی لوله خط انتقال ۵ مورد شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و پل سفید ۳ کیلومتر جمعا ۸ کیلومتر انجام شد ۳ [... ادامه مطلب

اقتصادی

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد. وی گفت: رفع نشتی لوله خط انتقال ۵ مورد شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و پل سفید ۳ کیلوم... ادامه مطلب

معرفی شهر پل سفید

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و شهر پل سفید ۳ کیلومتر سرجمع ۸ کیلومتر خبر داد

اسماعیلی افرا رئیس آب و فاضلاب شهرستان سوادکوه در هفته اخیر از شستشوی شبکه آبرسانی زیراب ۵ کیلومتر و... ادامه مطلب

شهدا

یوسف نژاد در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد: وام ۱۵ میلیونی ازدواج تصویب شد/ اختصاص ۲۳ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی سرویس اقتصادی

یوسف نژاد در تشریح نشست کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد: وام ۱۵ میلیونی ازدواج تصویب شد/ اختصاص ۲۳ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی سرویس اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس از تصویب افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان در سال آینده خبر داد. سوادکوه پرس : علی اصغر یوسف نژاد در تش... ادامه مطلب

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری پل سفید می باشد